Diploma
Diploma Pengajian Perbankan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi Mara

(///)

MQA/PA 11170

MOE Validity Period :

Entry Requirement

Syarat Am Universiti

Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

DAN

Lulus Sejarah (Mula diguna pakai SPM 2013)

  • Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
  • Calon PERLU memiliki keputusan MUET yang telah ditetapkan sebelum memohon ke peringkat Sarjana Muda.

Lepasan SPM

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:

  • Bahasa Inggeris
  • Matematik/ Matematik Tambahan

Lepasan Pra Diploma UiTM

Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Perdagangan (PD002/003) dari UiTM

  • Bagi Program BM119/BM114/BM117 CGPA minima 2.50

 

Copyright © 2021 ewic.edu.my. All rights reserved. Website Designed & Developed By East West International College.